Pravilnik o sudjelovanju u projektu „Slovom za svoj zavičaj“

PRAVILNIK O SUDJELOVANJU U PROJEKTU
„SLOVOM ZA SVOJ ZAVIČAJ“

 

Ovim Pravilnikom o sudjelovanju u projektu „Slovom za svoj zavičaj“ (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u projektu „Slovom za svoj zavičaj“. Prijavom na Natječaj za prijavu studentskih literarnih radova na projekt „Slovom za svoj zavičaj“ (u daljnjem tekstu Natječaj) prihvaćate odredbe ovog Pravilnika te izjavljujete da ste pročitali, shvatili i da prihvaćate sva pravila i uvjete.

Točka 1

Prijavom na Natječaj izjavljujete i jamčite da imate najmanje 18 godina i da imate status studenta na Sveučilištu u Zagrebu.

Točka 2

Rad koji ste prijavili je Vaše djelo. Ne smije Vam biti dodijeljeno ili na neki drugi način prenijeto pravo prijave tuđeg rada.

Točka 3

Sudionici projekta su studenti Sveučilišta u Zagrebu

Točka 4

Prihvaćanjem ovog Pravilnika izjavljujete da u prijavljenom tekstu nećete ni na koji način:

- promicati diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije;

- iskazivati namjeru ili tendenciju maltretiranja, ljutnje, prijetnje ili zastrašivanja drugih korisnika naše stranice ili usluge;

- pisati netočne, uvredljive, proste, seksualno usmjerene ili nepristojne sadržaje;

- promicati i omogućavati ilegalne ili nezakonite aktivnosti (npr. kršiti tuđu privatnost, uznemiravati drugu osobu, stvoriti ili širiti računalne viruse);

- promicati angažman ili podršku neke političke platforme, religije, kulta ili sekte.

Točka 5

Prijavom na Natječaj potvrđujete i slažete se da organizator posjeduje i ovim putem zadržava sva vlasnička prava projekta. Organizator zadržava pravo na prekid projekta u bilo kojem trenutku.

Točka 6

Organizator zadržava pravo na objavu prijavljenih radova bez suglasnosti autora. Pritom, organizator je dužan uz tekst navesti i ime autora.

Točka 7

Sudionici nemaju pravo zatražiti povratnu informaciju o razlozima (ne)uspjeha u projektu „Slovom za svoj zavičaj“.

Točka 8

Vaši podaci poslani uz prijavu na Natječaj neće biti korišteni ni u kakve svrhe po završetku projekta „Slovom za svoj zavičaj“.

Točka 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave Natječaja, a smatra se da ste ga Vi prihvatili danom prijave na isti. Pravilnik ostaje u punoj snazi za cijelo vrijeme trajanja projekta „Slovom za svoj zavičaj“. Organizatori mogu otkazati Pravilnik u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, bez objašnjenja.

Točka 10

Nakon prijave na Natječaj, odustajanje sudionika nije moguće.

Točka 11

Organizator je dužan isplatiti nagrade pobjednicima u roku 30 (trideset) radnih dana od proglašenja pobjednika.

Točka 12

Za sve možebitne sporove koje je nemoguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>